WW-uitkering afgewezen?

WW-UITKERING AFGEWEZEN OF INGETROKKEN?

Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV waarbij je WW-uitkering afgewezen is kun je een bezwaarschrift indienen. Ook als je WW-uitkering wordt ingetrokken kun je hiertegen in bezwaar gaan. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift tegen de beslissing van het UWV waarbij de WW-uitkering afgewezen is moet binnen zes weken worden ingediend.

WW-uitkering afgewezen omdat niet is voldaan aan de voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Voldoe je niet aan alle voorwaarden dan wordt de WW-uitkering afgewezen. In de 36 weken vóórdat je werkloos wordt, moet je tenminste 26 weken voor een werkgever hebben gewerkt. Heb je als zelfstandige gewerkt? Dan heb je in principe geen recht op een WW-uitkering.

Als je een WW-uitkering aanvraagt moet je beschikbaar zijn voor werk. Ben je ziek? Dan ben je niet beschikbaar voor werk en kan de WW-uitkering afgewezen worden. Wellicht heb je dan wel recht op een Ziektewetuitkering of een WIA-uitkering. Ontvang je WW en word je ziek? Meld dit dan bij het UWV.

WW-uitkering afgewezen wegens verwijtbare werkloosheid

Als je verwijtbaar werkloos bent geworden zal de WW-uitkering afgewezen worden. Verwijtbaar werkloos ben je bijvoorbeeld als je je werkgever een dringende reden hebt gegeven om je te ontslaan. Een voorbeeld van een dringende reden is diefstal. Als je zelf ontslag hebt genomen kan het UWV dit ook aanmerken als verwijtbare werkloosheid.

Let op bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Een arbeidscontract wordt in de praktijk vaak beëindigd door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen, anders kan je WW-aanvraag afgewezen worden. Zo is het voor het recht op een WW-uitkering vereist dat in de vaststellingsovereenkomst staat dat het arbeidscontract is beëindigd op initiatief van de werkgever.

WW-uitkering afgewezen in bezwaar

Als het bezwaarschrift door het UWV ongegrond wordt verklaard dan kan daartegen binnen zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift tegen de beslissing van het UWV waarbij de WW-uitkering afgewezen is.

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt wel een eigen bijdrage opgelegd. Deze eigen bijdrage moet aan de advocaat worden betaald. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Hoe hoog je WW-uitkering is en hoe lang je er recht op hebt is afhankelijk van je laatstverdiende loon en je arbeidsverleden. Neem voor vrijblijvend advies over je recht op WW contact op met Rebergen Advocatenkantoor.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem