Ziektewetuitkering afgewezen? (ZW)

Ziektewetuitkering afgewezen of door het UWV beter verklaard

Tegen een beslissing van het UWV waarbij je Ziektewetuitkering afgewezen is kan binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. Ook tegen de beslissing waarbij je door het UWV beter bent verklaard kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschrift kun je zelf indienen, maar je kunt je ook laten bijstaan door een advocaat. Het is verstandig om je in elk gevalgoed voor te laten lichten.

Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing van het UWV waarbij je Ziektewetuitkering afgewezen of beëindigd is.

Bezwaarschrift ongegrond verklaard

Wordt het bezwaarschrift tegen de beslissing van het UWV waarbij je Ziektewetuitkering afgewezen is ongegrond verklaard dan kan daartegen binnen zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift tegen de afwijzing van de Ziektewetuitkering door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift tegen de beslissing waarbij de Ziektewetuitkering afgewezen is.

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt wel een eigen bijdrage opgelegd, die moet worden betaald aan de advocaat. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Recht op een Ziektewetuitkering

Werknemers die ziek worden hebben de eerste twee jaar recht op doorbetaling van hun loon door de werkgever.

Heb je geen werkgever (meer), dan heb je misschien recht op een Ziektewetuitkering. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitzendkrachten zonder een vast contract, oproepkrachten en mensen die binnen vier weken nadat zij hun baan hebben verloren ziek worden. In dat geval moet je je uiterlijk op je tweede ziektedag ziek melden bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) via 0900 – 9294. Hiermee vraag je automatisch een Ziektewetuitkering aan. Het UWV beoordeelt vervolgens of je in staat bent om je eigen werk te verrichten.

De Ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar. Ben je na twee jaar nog niet beter? Dan kom je misschien in aanmerking voor een WIA-uitkering.

De Ziektewetuitkering bedraagt minstens 70% van het laatstverdiende loon.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem