Juridische hulp bij werkloosheid?

Juridische hulp bij werkloosheid

Juridische hulp bij werkloosheid bestaat bijvoorbeeld uit het indienen van een aanvraag om een WW-uitkering of bijstandsuitkering. Advocaat Rebergen kan daarnaast rechtsbijstand verlenen in juridische procedures over het recht op WW of bijstand.

Tegen de afwijzing van een uitkering kan een bezwaarschrift worden ingediend. Als de uitkering ook in bezwaar wordt afgewezen kan een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Tot slot kan eventueel nog een hoger beroepsschrift worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep.

Neem voor vrijblijvend advies over juridische hulp bij werkloosheid contact op met Rebergen Advocatenkantoor.

Wanneer Juridische hulp bij werkloosheid?

Je bent werkloos als je geen (betaald) werk hebt maar dit wel zou willen. Je zit dan onvrijwillig thuis. Werkloosheid betekent dat je geen inkomen hebt.

Werknemers die geheel of gedeeltelijk werkloos worden kunnen in aanmerking komen voor een Werkloosheidswetuitkering (WW). De WW-uitkering vangt het verlies van inkomen tijdelijk op (maximaal 38 maanden). Het is bedoeld om de periode tussen twee banen te overbruggen. Klik hier voor meer informatie over de WW-uitkering.

Niemand hoeft in Nederland onder het bestaansminimum te leven. Als je nog geen werk hebt gevonden en je recht op een WW-uitkering stopt dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. De hoogte van je bijstandsuitkering is afhankelijk van je leefsituatie (alleenstaand, samenwonend, wel of geen kinderen). Klik hier voor meer informatie over de bijstandsuitkering.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem