Arbeidsongeschiktheid

Juridische hulp bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid betekent dat je door ziekte of een gebrek (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken. Als je juridische hulp nodig hebt bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering of als je het niet eens bent met een beslissing van het UWV kun je vrijblijvend contact opnemen met Rebergen Advocatenkantoor.

Tegen een beslissing van het UWV inzake een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt bij het UWV. In bezwaar vindt meestal nogmaals een medisch onderzoek plaats door de verzekeringsarts van het UWV. Als de arbeidsongeschiktheidsuitkering ook in bezwaar wordt afgewezen dan kan daartegen nog beroep worden ingesteld bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

In arbeidsongeschiktheidszaken is het vaak zinvol om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van medisch specialisten en daarmee het standpunt van de verzekeringsarts over de (mate van) arbeidsongeschiktheid aan te vallen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In de meeste gevallen ben je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Je kunt dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen van het UWV. Een werknemer in loondienst is verplicht verzekerd. Zijn werkgever draagt maandelijks premies af voor de verplichte werknemersverzekeringen. Een zelfstandige kan zich vrijwillig verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Als je arbeidsongeschikt bent kun je wellicht in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering; een Ziektewetuitkering (ZW), een WAO-uitkering of een WIA-uitkering. Klik op de onderwerpen voor meer informatie. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) regelt de uitkering van de ZW, WAO en WIA.

Geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Binnen de WAO-uitkering en de WIA-uitkering wordt onderscheid gemaakt naar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of gehele arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal het UWV samen met jou kijken naar de mogelijkheden om weer gepaste arbeid te vinden (re-integratie). Er wordt een percentage van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door een verzekeringsarts. Dit percentage kan ook invloed hebben op de hoogte van je uitkering.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem