Nareis aanvraag

NAREIS AANVRAAG

Als iemand vlucht uit zijn land, laat hij vaak een gezin achter. Soms raakt het gezin tijdens de vlucht naar Nederland gescheiden. Krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning in Nederland, dan heeft hij het recht om zijn gezin over te laten komen. Dit heet gezinshereniging. De asielzoeker kan voor zijn gezin een nareis aanvraag indienen.

Voor een nareis aanvraag gelden een aantal strenge eisen. De nareis aanvraag moet binnen 3 maanden worden ingediend. Voor nareis komt in principe alleen het ‘kerngezin’ van de asielzoeker in aanmerking. Het kerngezin van de asielzoeker bestaat uit zijn echtgenoot of partner en zijn minderjarige (pleeg)kinderen. Voor de nareis aanvraag geldt dat het gezin dezelfde nationaliteit moet hebben als de asielzoeker in Nederland en het gezin moet daadwerkelijk samen hebben gewoond in het land van herkomst.

Vluchtelingenwerk Nederland kan de asielzoeker in eerste instantie begeleiden bij het indienen van de nareis aanvraag. Is de situatie van de asielzoeker en zijn gezin bijzonder, bijvoorbeeld omdat een gezinslid niet valt onder het kerngezin, dan kan bijstand van een advocaat gewenst zijn. Voor meer informatie kan vrijblijvend contact worden opgenomen met Rebergen Advocatenkantoor.

Nareis aanvraag afgewezen

Tegen de afwijzing van een nareis aanvraag kan binnen vier weken een bezwaarschrift worden ingediend bij de IND. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift tegen het besluit waarbij de nareis aanvraag is afgewezen.

Bezwaarschrift ongegrond verklaard

Als het bezwaarschrift door de IND ongegrond is verklaard, dan kan daartegen binnen vier weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift.

In sommige gevallen heeft de beslissing van de IND of een uitspraak van de rechtbank bijzondere spoed. In dat geval kan de rechter verzocht worden om een voorlopige voorziening te treffen. In een verzoek om voorlopige voorziening vraag je de rechter om een voorlopig oordeel te geven over een procedure. Het is een spoedprocedure. De uitspraak is in principe slechts voorlopig en dus niet bindend. Later kan er in de hoofdzaak alsnog anders beslist worden.

De asielzoeker komt in principe in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat de kosten van de advocaat worden vergoed door de overheid. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem