VISUM KORT VERBLIJF VERLEEND NA AFWIJZING

De beslissing waarbij een visum kort verblijf afgewezen wordt, bestaat meestal maar uit één A4-tje. Hierop staat aangekruist waarom het visum kort verblijf afgewezen is, vaak zonder een nadere toelichting. Als reden voor de afwijzing van het visum kort verblijf wordt vaak gegeven: ‘het ontbreken van voldoende economische en sociale banden met het land van herkomst’. Dit betekent dat de Nederlandse staat bang is dat de vreemdeling na afloop van de termijn van het visum kort verblijf niet meer terug zal keren naar zijn land van herkomst en illegaal in Nederland zal blijven.

 

In de praktijk blijkt dat het vaak zin heeft om een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit waarbij het visum kort verblijf afgewezen is. In bezwaar kan met stukken worden toegelicht dat de vreemdeling na drie maanden in Nederland wel degelijk terug zal keren.

 

Een voorbeeld:

 

Een man uit Sierra-Leone, die sinds geruime tijd in Nederland verblijft, wil zijn moeder naar Nederland laten komen voor kort verblijf. De man is in Nederland vader geworden en de moeder van de man heeft haar kleinkind nog nooit gezien. De moeder van de man woont in Guinee. Het visum kort verblijf is afgewezen omdat men bang is dat de moeder niet meer terug zal keren naar Guinee vanwege de slechte economische situatie daar.

 

In bezwaar is met stukken aangetoond dat de man zijn moeder al jaren financieel ondersteunt. De moeder woont in een huis dat eigendom is van de zoon. Bovendien heeft de man een appartementencomplex gekocht in Guinee waarin verschillende huurders wonen. De huuropbrengsten zijn voor de moeder zodat zij in haar levensonderhoud kan voorzien. De moeder woont bovendien samen met haar dochter (halfzus van de man) en de kinderen van deze dochter (sociale banden). Onder deze omstandigheden valt niet te verwachten dat de moeder niet terug zal keren naar Guinee. In bezwaar is dan ook alsnog een visum kort verblijf verleend.

 

Een manier om aan te tonen dat een vreemdeling terug zal keren naar zijn land van herkomst is door een retourticket te overleggen, maar pas hier mee op. Als het visum kort verblijf niet (tijdig) wordt verleend ben je het geld voor het ticket kwijt.

 

Meer weten? Stel direct een vraag of neem contact op met Rebergen Advocatenkantoor.