Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Rebergen Advocatenkantoor verleent rechtsbijstand aan burgers in zaken tegen de overheid. Het kantoor behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

– Vreemdelingenrecht

– Sociaal zekerheidsrecht

– Strafrecht

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht gaat over de toegang van vreemdelingen tot Nederland, het verblijf van vreemdelingen in Nederland en de verwijdering van vreemdelingen uit Nederland. Het regelt bijvoorbeeld het recht van vreemdelingen op een visum of een verblijfsvergunning.

De vreemdeling neemt het meestal op tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het vreemdelingenrecht wordt onderverdeeld in twee categorieën:

– het asielrecht

– het reguliere vreemdelingenrecht

Asielrecht

Iemand die gevlucht is uit zijn land van herkomst, kan in Nederland asiel aanvragen. Een asielaanvraag is een verzoek om bescherming, bijvoorbeeld vanwege oorlog.

Het asielrecht regelt het recht van asielzoekers op een verblijfsvergunning.

Regulier vreemdelingenrecht

Het reguliere vreemdelingenrecht is al het vreemdelingenrecht dat niet onder het asielrecht valt. Voorbeelden van regulier vreemdelingenrecht zijn: verblijf in verband met studie of werk en gezinshereniging.

Sociaal Zekerheidsrecht

Rebergen Advocatenkantoor verleent rechtsbijstand in zaken op het gebied van het Sociaal Zekerheidsrecht.

Het sociale zekerheidsrecht is het stelsel van uitkeringen dat zorgt voor inkomensbescherming.

In het sociaal zekerheidsrecht procedeert de burger meestal tegen de gemeente, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of de Sociale Verzekeringsbank. Dit zijn allemaal uitkeringsinstanties.

Strafrecht

Rebergen Advocatenkantoor specialiseert zich momenteel in het strafrecht. Het strafrecht heeft veel raakvlakken met het vreemdelingenrecht. Zo kan een vreemdeling die gebruik heeft gemaakt van een vals paspoort strafrechtelijk worden vervolgd, en kan een vreemdeling die strafrechtelijk is veroordeeld ongewenst verklaard worden.

In het strafrecht procedeert de burger tegen het Openbaar Ministerie (OM).

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem