Pro deo, uurtarief en vaste prijs

Pro deo, uurtarief en vaste prijs

Hulp van een advocaat bij een juridisch probleem heet rechtsbijstand. Advocatenkantoor Rebergen werkt in een groot deel van haar zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. In de praktijk wordt dit vaak pro deo genoemd. Cliënten worden kosteloos of tegen een kleine vergoeding bijgestaan.

Pro deo / gesubsidieerde rechtsbijstand

In de Grondwet staat dat het recht voor iedere Nederlander toegankelijk moet zijn. Het mag niet zo zijn dat alleen de rijken hun gelijk kunnen halen bij een rechter. Je gelijk halen is een recht, geen luxe. Daarom is er een stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar het niet kan betalen heeft recht op een bijdrage in de kosten. De bijdrage in de kosten van een advocaat heet een ‘ toevoeging’.

De Raad voor Rechtsbijstand betaalt een deel van de kosten van de advocaat. Afhankelijk van het inkomen van de rechtszoekende wordt wel een eigen bijdrage opgelegd. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage.

Voorwaarden pro deo / voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

– Je mag niet te veel verdienen

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar het inkomen van jou en dat van je eventuele partner. Op dit moment (2014) kom je als alleenstaande in aanmerking voor een toevoeging als je minder dan € 25.600 per jaar verdient (fiscaal jaar inkomen). Woon je samen met een partner en/of kinderen, dan kom je in aanmerking voor een toevoeging als je niet meer dan € 36.100 per jaar verdient.

– Je mag niet te veel vermogen hebben

Wanneer je bijvoorbeeld spaargeld hebt of een tweede woning en daardoor boven het heffingsvrije vermogen komt, heb je geen recht op een toevoeging. Het heffingsvrije vermogen is in 2014 voor een alleenstaande € 21.139 en voor partners € 42.278.

– De opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn

Als de procedure is afgelopen , kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar wat de zaak heeft opgebracht. Dit is het financiële resultaat. Als de opbrengst meer dan 50% is van het heffingsvrije vermogen wordt de toevoeging ingetrokken. Je moet dan zelf de advocaat betalen.

– Je moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen

Gesubsidieerde rechtsbijstand is er voor mensen die het echt nodig hebben. Niet elke zaak komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo) in aanmerking.

Asielzoekers hebben over het algemeen geen inkomen of vermogen omdat zij huis en haard hebben achtergelaten en in Nederland nog geen arbeid mogen verrichten. Asielzoekers hebben daarom in beginsel altijd recht op een pro deo advocaat. Zij hoeven vaak ook geen eigen bijdrage te betalen. Hetzelfde geldt voor personen in detentie.

Je hoeft de gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo) niet zelf aan te vragen. Dit doet de advocaat. Tijdens het eerste gesprek met de advocaat wordt beoordeeld of je voor een toevoeging in aanmerking komt. De advocaat informeert je ook over de hoogte van de eigen bijdrage.

Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand en pro deo zaken vind je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

De toevoeging dekt alleen de kosten van de advocaat. Griffierechten en proceskosten worden niet vergoed.

Griffierechten

Griffierechten zijn de kosten die je moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt af van je inkomen en van het soort zaak. De advocaat informeert je over de hoogte van het griffierecht.

In strafzaken, in asielzaken en in bewaringszaken hoeven geen griffierechten te worden betaald.

Proceskosten

De proceskosten betaal je zelf. Voorbeelden van proceskosten zijn kosten voor getuigen en deurwaarders. Als de rechter je in het gelijk stelt, betaalt de tegenpartij de proceskosten.

Uurtarief

Wanneer je niet in aanmerking komt voor een pro deo zaak moet je de kosten van de advocaat zelf betalen. De advocaat zal de kosten in het eerste gesprek met je bespreken. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Advocaat Rebergen hanteert in de meeste zaken een uurtarief van € 175,00.

Vaste prijs

Afhankelijk van de procedure kan met de advocaat een vaste prijs worden afgesproken. Voorbeelden van zaken die zich lenen voor een vaste prijs: hulp bij het indienen van een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning. Rebergen Advocatenkantoor heeft veel praktijkervaring met dergelijke procedures en kan daardoor een goede inschatting maken van het aantal uren dat de zaak in beslag zal nemen. Bovendien kan de cliënt in deze zaken veel zelf doen, waardoor de kosten voor de advocaat lager uit kunnen vallen.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem