Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Mr. S.T.C. (Shanna) Rebergen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Vreemdelingenrecht
– Vreemdelingenbewaring

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten en opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht gaat over de toegang van vreemdelingen tot Nederland, het verblijf van vreemdelingen in Nederland en de verwijdering van vreemdelingen uit Nederland. Het regelt bijvoorbeeld het recht van vreemdelingen op een visum of een verblijfsvergunning.

De vreemdeling neemt het meestal op tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het vreemdelingenrecht wordt onderverdeeld in twee categorieën:

– het asielrecht

– het reguliere vreemdelingenrecht

Asielrecht

Iemand die gevlucht is uit zijn land van herkomst, kan in Nederland asiel aanvragen. Een asielaanvraag is een verzoek om bescherming, bijvoorbeeld vanwege oorlog.

Het asielrecht regelt het recht van asielzoekers op een verblijfsvergunning.

Regulier vreemdelingenrecht

Het reguliere vreemdelingenrecht is al het vreemdelingenrecht dat niet onder het asielrecht valt. Voorbeelden van regulier vreemdelingenrecht zijn: verblijf in verband met studie of werk en gezinshereniging.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem