Bijstandsuitkering afgewezen? (WWB)

BIJSTANDSUITKERING AFGEWEZEN? (WWB)

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente waarbij je bijstandsuitkering afgewezen is kun je een bezwaarschrift indienen. Ook als je bijstandsuitkering wordt ingetrokken kun je hiertegen in bezwaar gaan. Rebergen Advocatenkantoor biedt (juridische) hulp bij het indienen van een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift tegen de beslissing van de gemeente waarbij de bijstandsuitkering afgewezen of ingetrokken is moet binnen zes weken worden ingediend.

Bijstandsuitkering afgewezen omdat niet is voldaan aan de voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet je in Nederland wonen en ouder zijn dan 18 jaar. Een voorwaarde is dat je niet genoeg inkomsten hebt om zelf in je levensonderhoud te voorzien. Je mag ook niet beschikken over teveel vermogen (spaargeld, tweede huis). Als je recht hebt op een andere uitkering, bijvoorbeeld een WW-uitkering, dan wordt de bijstandsuitkering afgewezen. Een belangrijke voorwaarde voor de bijstandsuitkering is dat je actief op zoek bent naar werk. Je hebt een sollicitatie- en een re-integratie verplichting.

Een hele belangrijke voorwaarde voor het recht op bijstand is dat je de gemeente informeert over alle zaken die van invloed zouden kunnen zijn op je bijstandsuitkering of de hoogte daarvan. Dit heet de inlichtingenplicht. Als je niet voldoet aan je inlichtingenplicht wordt de bijstandsuitkering afgewezen. Heb je al een bijstandsuitkering en stel je de gemeente niet op de hoogte van belangrijke wijzigingen dan kan je bijstandsuitkering worden verlaagd of zelfs ingetrokken.

Bijstandsuitkering afgewezen in bezwaar

Als het bezwaarschrift door de gemeente ongegrond wordt verklaard dan kan daartegen binnen zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift tegen de beslissing van de gemeente waarbij de bijstandsuitkering afgewezen is.

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt wel een eigen bijdrage opgelegd. Deze eigen bijdrage moet aan de advocaat worden betaald. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Iemand van wie de bijstandsuitkering afgewezen is heeft meestal geen of weinig inkomsten en zal dus vrijwel altijd voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komen.

Bijstandsuitkering aanvragen

Als je geen (of niet genoeg) inkomen hebt kun je recht hebben op bijstand. Je kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente. Dit doe je via de website werk.nl van het UWV. De gemeente beslist binnen acht weken of je recht hebt op de uitkering. In de tussentijd kun je recht hebben op een voorschot, om zo in je levensonderhoud te voorzien. Hoe hoog je bijstandsuitkering is hangt af van je leeftijd en je leefsituatie (alleenstaand / samenwonend, wel of geen kinderen).

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem