WIA-uitkering afgewezen?

WIA-UITKERING AFGEWEZEN?

Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV waarbij je WIA-uitkering afgewezen is, dan kun je hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit kun je zelf doen maar je kunt je ook laten bijstaan door een advocaat.

Het kan ook zijn dat je WIA-uitkering niet afgewezen is, maar dat je het niet eens bent met de mate van arbeidsongeschiktheid (het arbeidsongeschiktheidspercentage). Ook dan kun je een bezwaarschrift indienen.

Controleer in de beslissing over de WIA-uitkering altijd goed of je gegevens kloppen. Denk aan arbeidsuren, arbeidscontract, werkgever en loon.

WIA bezwaar

Rebergen Advocatenkantoor heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid en de WIA-uitkering. Het kantoor kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing waarbij je WIA-uitkering afgewezen is. In de bezwaarprocedure onderzoekt het UWV of de beslissing waarbij je WIA-uitkering afgewezen is wel juist is. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend.

WIA beroep

Als het bezwaar tegen de beslissing van het UWV waarbij je WIA-uitkering afgewezen is, ongegrond is verklaard kun je daartegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Een beroepschrift moet binnen zes weken worden ingediend.

Wordt het beroepschrift tegen de beslissing van het UWV waarbij je WIA-uitkering afgewezen is door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep.

Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift tegen de beslissing van het UWV waarbij je WIA-uitkering afgewezen is.

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt wel een eigen bijdrage opgelegd, die moet worden betaald aan de advocaat. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo).

De regels die gelden voor een WIA-uitkering zijn vaak erg ingewikkeld en de beslissing van het UWV is vaak moeilijk te begrijpen. Voor hulp of advies kan altijd vrijblijvend contact worden opgenomen met Rebergen Advocatenkantoor.

Recht op WIA

Werknemers die ziek worden hebben de eerste twee jaar recht op doorbetaling van hun loon door de werkgever.

Na twee jaar kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

Let op: ben je vóór 1 januari 2004 al ziek geworden, dan heb je misschien geen recht op een WIA-uitkering maar op een WAO-uitkering.

Voorwaarde voor een WIA-uitkering is dat je voor tenminste 35% arbeidsongeschikt bent. Dat betekent dat je door je ziekte minder dan 65% van je vroegere salaris kan verdienen. Ben je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt dan wordt de WIA-uitkering afgewezen. Een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV stellen het arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Ben je het niet eens met dit percentage dan kun je een bezwaarschrift indienen. Rebergen Advocatenkantoor kan hierbij helpen. In de bezwaarprocedure word je meestal nogmaals onderzocht door een arts van het UWV.

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 80% ben je volledig arbeidsongeschikt. Je hoeft dan in principe niet meer te re-integreren. Je krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. De uitkering is 75% van je laatstverdiende loon.

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tussen de 35% en 80% ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De eerste twee maanden ontvang je een uitkering van 75% van je laatstverdiende loon, daarna 70%. Na een bepaalde periode (afhankelijk van hoelang je gewerkt hebt) wordt van je verwacht dat je werk hebt gevonden dat aansluit bij je mogelijkheden en beperkingen. Je uitkering wordt dan verlaagd. Stel, je bent voor 40% arbeidsongeschikt. Simpel gezegd zou je dan voor 60% nog kunnen werken. Het UWV vult de overige 40% aan. Ook als je geen werk hebt gevonden wordt je uitkering afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Niemand hoeft in Nederland onder het bestaansminimum te leven. Als je nog geen werk hebt gevonden en je WIA-uitkering wordt verlaagd tot onder het bestaansminimum dan kun je een aanvullende toeslag krijgen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van je leefsituatie (alleenstaand, samenwonend, wel of geen kinderen).

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem