Mvv-aanvraag machtiging voorlopig verblijf

Mvv-aanvraag

Rebergen Advocatenkantoor geeft juridisch advies over het indienen van een mvv-aanvraag. Mvv staat voor machtiging voorlopig verblijf.

Een vreemdeling die langer dan drie maanden in Nederland wil verblijven heeft een verblijfsvergunning nodig. Komt de vreemdeling van buiten Europa? Dan doet hij meestal eerst een mvv-aanvraag. De machtiging voorlopig verblijf is een visum om Nederland binnen te mogen reizen.

Als de vreemdeling afkomstig is uit Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea komt, dan heeft hij geen mvv nodig. 

Juridische hulp bij het indienen van een mvv-aanvraag

Als de vreemdeling naar Nederland komt voor studie of voor het verrichten van arbeid zal de onderwijsinstelling c.q. de werkgever vaak helpen bij het indienen van de mvv-aanvraag. In geval van vragen kan altijd vrijblijvend contact opgenomen worden met Rebergen Advocatenkantoor.

Kosten mvv-aanvraag

Voor de mvv-aanvraag moet een bedrag aan leges worden betaald. ‘Leges’ is een ouderwets woord voor het bedrag dat aan de overheid betaald moet worden voor een product of een dienst. Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van de situatie. De legestarieven staan vermeld op de website van de IND (www.ind.nl). 

Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een mvv-aanvraag voor gezinshereniging. Klik hier voor meer  informatie over gezinshereniging of neem direct contact op met Rebergen Advocatenkantoor.

Mvv-aanvraag afgewezen

Tegen de afwijzing van een mvv-aanvraag kan binnen vier weken een bezwaarschrift worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een mvv-aanvraag.

Bezwaarschrift ongegrond verklaard

Als het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de mvv-aanvraag door de IND ongegrond wordt verklaard, dan kan daartegen binnen vier weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift tegen de afwijzing van de mvv-aanvraag door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift. 

In sommige gevallen heeft de beslissing van de IND of een uitspraak van de rechtbank over de mvv-aanvraag bijzondere spoed. In dat geval kan aan de rechter verzocht worden om een voorlopige voorziening te treffen. In een verzoek om voorlopige voorziening vraag je de rechter om een voorlopig oordeel te geven over de rechtmatigheid van de afwijzing van de mvv-aanvraag. Het is een spoedprocedure. De uitspraak is in principe slechts voorlopig en dus niet bindend. Later kan er in de hoofdzaak alsnog anders beslist worden.

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt wel een eigen bijdrage opgelegd, die moet worden betaald aan de advocaat. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo).

Voorwaarden mvv-aanvraag

Bij de mvv-aanvraag moet de vreemdeling aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn hangt af van de reden waarom de vreemdeling naar Nederland wil komen. Komt de vreemdeling naar Nederland voor gezinshereniging, dan moet hij bijvoorbeeld het inburgeringsexamen buitenland hebben gehaald. Komt de vreemdeling naar Nederland voor studie? Dan moet hij aan kunnen tonen dat hij voldoende geld heeft om zelf zijn studie te betalen.

De mvv-aanvraag kan door de vreemdeling in zijn land van herkomst worden ingediend bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat. De verblijfgever, bijvoorbeeld het gezinslid, kan de mvv-aanvraag ook vanuit Nederland doen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of de vreemdeling aan alle voorwaarden voor de mvv-aanvraag voldoet. De IND bekijkt tegelijkertijd of de vreemdeling aan alle vereisten voor een verblijfsvergunning voldoet. Als de mvv-aanvraag wordt toegewezen, dan heeft de vreemdeling toegang tot Nederland. Na aankomst in Nederland kan de vreemdeling zijn verblijfsvergunning ophalen bij de IND.

Vroeger moest de vreemdeling na aankomst in Nederland nog een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. Dat is veranderd sinds de invoering van de zogenaamde TEV-procedure in 2013. TEV staat voor Toegang en Verblijf. Bij het beoordelen van de mvv-aanvraag wordt nu direct beoordeeld of de vreemdeling ook recht heeft op een verblijfsvergunning. Komt de vreemdeling uit een van de landen die vrijgesteld zijn van het mvv-vereiste? Dan kan hij de verblijfsvergunning in Nederland aanvragen.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem