Naar Nederland komen om te werken

Hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst

De werkgever vraagt de verblijfsvergunning aan voor de vreemdeling die naar Nederland wil komen om te werken. De vreemdeling  kan niet zelf een aanvraag indienen.

Er zijn veel verschillende soorten verblijfsvergunningen op basis waarvan een vreemdeling naar Nederland kan komen om te werken. De voorwaarden per verblijfsvergunning verschillen enorm. Neem voor informatie of vrijblijvend advies contact op met Rebergen Advocatenkantoor.

Verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst afgewezen of ingetrokken

Tegen de afwijzing of intrekking van een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst kan binnen vier weken een bezwaarschrift worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een bezwaarschrift kan worden ingediend door de werkgever en door de buitenlandse werknemer     zelf. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift ongegrond verklaard

Als het bezwaarschrift tegen de afwijzing of intrekking van een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst door de IND ongegrond is verklaard, dan kan daartegen binnen vier weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift tegen de afwijzing van de verblijfsvergunning.

Afhankelijk van het inkomen van de buitenlandse werknemer en dat van zijn partner kan de werknemer in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald (pro deo). Aan de buitenlandse werknemer wordt door de Raad voor Rechtsbijstand alleen een eigen bijdrage opgelegd. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wijzigen van de verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst

Soms voldoet de buitenlandse werknemer niet meer aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, maar kan hij wel in aanmerking komen voor een andere verblijfsvergunning. De buitenlandse werknemer kan bijvoorbeeld inmiddels een relatie hebben met een Nederlander. In dat geval kan Rebergen Advocatenkantoor de buitenlandse werknemer adviseren over het wijzigen van de verblijfsvergunning.

Verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid als zelfstandige

Onder bepaalde voorwaarden kan een vreemdeling naar Nederland komen om zich hier te vestigen als zelfstandige. Neem contact op voor meer informatie over de verblijfsvergunning voor zelfstandigen.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem