Partner naar Nederland halen

PARTNER NAAR NEDERLAND HALEN?

Als je je buitenlandse partner naar Nederland wilt halen voor een verblijf van langer dan drie maanden dan heeft hij een verblijfsvergunning nodig. Voordat je partner in Nederland een verblijfsvergunning kan aanvragen moet aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan.

Via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kun je veel informatie verkrijgen over het naar Nederland halen van je partner. In de praktijk blijkt het indienen van een aanvraag voor het naar Nederland halen van je partner vaak erg ingewikkeld. Er moeten veel bewijsstukken meegezonden worden. Soms voldoen jij en je partner niet aan alle voorwaarden, maar kun je bijvoorbeeld een beroep doen op vrijstelling/ontheffing van een van de voorwaarden of op bijzondere feiten en omstandigheden.

Advocatenkantoor Rebergen kan helpen bij het naar Nederland halen van je partner. Neem contact op voor meer informatie of vrijblijvend advies.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv-aanvraag)

Komt je partner uit een land van buiten de Europese Unie, dan heeft hij meestal een visum nodig voordat hij naar Nederland mag komen. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Klik hier voor meer informatie over de mvv-aanvraag.

De mvv kan vanuit Nederland worden aangevraagd of door de vreemdeling vanuit het buitenland. Het aanvragen van een mvv kost geld (leges). Hoeveel precies, dat hangt af van je situatie. De legestarieven vind je op de website van de IND (www.ind.nl). Bij het beoordelen van de mvv-aanvraag kijkt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meteen of je partner aan alle voorwaarden voor een verblijfsvergunning voldoet.

Voorwaarden voor het naar Nederland halen van je partner

De belangrijkste voorwaarden zijn:

– De vreemdeling moet het basisexamen inburgering buitenland hebben gehaald. Het certificaat waaruit blijkt dat je partner geslaagd is voor het inburgeringsexamen is één jaar geldig.

– De relatie tussen de in Nederland verblijvende partner en de vreemdeling moet worden aangetoond. In het geval van een huwelijk kan de relatie worden aangetoond door het overleggen van een huwelijksakte. Zijn jullie niet getrouwd, dan moet worden aangetoond dat de relatie vergelijkbaar is met een huwelijk.

– De in Nederland verblijvende partner moet voldoen aan het inkomensvereiste. Dat betekent dat je een minimaal bedrag aan salaris moet ontvangen. Dat minimale bedrag wordt twee keer per jaar opnieuw vastgesteld, namelijk op 1 januari en op 1 juli. Het bedrag is gebaseerd op het wettelijk minimum loon. Op de website van de IND (www.ind.nl) kun je in de ‘tabel normbedragen’ zien hoe hoog je inkomen moet zijn. De IND vereist dat het inkomen nog minimaal een jaar beschikbaar is. Werk je als zelfstandige? Dan gelden er andere eisen. Neem in dat geval vrijblijvend contact op met Rebergen Advocatenkoor voor meer informatie.

– Er moeten kopieën van verschillende documenten worden meegezonden met de aanvraag, zoals paspoort / geboorteakte / huwelijksakte (of ongehuwdverklaring). Als een document is opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits, dan moet het eerst vertaald worden. Sommige documenten moeten ook nog gelegaliseerd worden. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken vind je informatie over het legaliseren van documenten. Neem bij vragen vrijblijvend contact op met Rebergen Advocatenkantoor.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan dan krijgt je partner een visum om Nederland binnen te reizen. Na aankomst in Nederland kan je partner zijn verblijfsvergunning ophalen bij de IND.

Vroeger moest de vreemdeling na aankomst in Nederland nog een aparte aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. Dat is veranderd sinds de invoering van de zogenaamde TEV-procedure in 2013. TEV staat voor Toegang en Verblijf. Bij het aanvragen van een mvv wordt nu direct beoordeeld of de vreemdeling ook recht heeft op een verblijfsvergunning. Komt de vreemdeling uit een van de landen die vrijgesteld zijn van het mvv-vereiste? Dan kan hij de verblijfsvergunning in Nederland aanvragen.

De aanvraag van mijn partner is afgewezen

Tegen de afwijzing van de aanvraag van je partner kan binnen vier weken een bezwaarschrift worden ingediend bij de IND. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift ongegrond verklaard

Als het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag van je partner door de IND ongegrond wordt verklaard, dan kan daartegen binnen vier weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift tegen de afwijzing van de aanvraag van je partner door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift.

In sommige gevallen heeft de beslissing van de IND of een uitspraak van de rechtbank over de aanvraag van je partner om naar Nederland te komen bijzondere spoed. In dat geval kan aan de rechter verzocht worden om een voorlopige voorziening te treffen. In een verzoek om voorlopige voorziening vraag je de rechter om een voorlopig oordeel te geven over de rechtmatigheid van de afwijzing van de aanvraag door de IND. Het is een spoedprocedure. De uitspraak is in principe slechts voorlopig en dus niet bindend. Later kan er in de hoofdzaak alsnog anders beslist worden.

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt wel een eigen bijdrage opgelegd, die moet worden betaald aan de advocaat. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo).

Komt je partner uit een land dat behoort tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan heeft hij geen verblijfsvergunning nodig. Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland. Heb jij zelf de nationaliteit van één van de bovenstaande landen? Dan gelden er bijzondere regels voor gezinshereniging met je partner. Daar lees je hier meer over.

Als je partner uit Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea komt, dan is hij vrijgesteld van het mvv-vereiste. De vreemdeling kan zonder visum naar Nederland komen en hier direct een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem