Visum kort verblijf afgewezen

VISUM KORT VERBLIJF AFGEWEZEN (SCHENGENVISUM)

Is je visum kort verblijf afgewezen? Dan kun je hiertegen binnen vier weken een bezwaarschrift indienen. Rebergen Advocatenkantoor biedt hulp wanneer je visum kort verblijf afgewezen is, door middel van het indienen van een bezwaarschrift.

Voor kort verblijf naar Nederland

Wil je korter dan 90 dagen in Nederland verblijven, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek, dan heb je in sommige gevallen een visum kort verblijf nodig. Of je een visum kort verblijf nodig hebt hangt af van het land waar je vandaan komt. Inwoners van landen van de Europese Unie zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van het visumvereiste. Zij kunnen gedurende 90 dagen verblijven in de zogenaamde ‘vrije termijn’. Zij moeten wel beschikken over een geldig paspoort en voldoende inkomsten.

Het visum kort verblijf wordt ook wel een Schengenvisum genoemd. Als je een visum kort verblijf voor Nederland hebt, mag je hiermee ook naar de overige 25 Schengenlanden reizen. Welke landen dit zijn, kunt je terugvinden op de website van de rijksoverheid.

In sommige gevallen kun je een Schengenvisum verlengen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst beslist hierover. Meestal moet je echter een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)  aanvragen als je langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven.

Waar vraag ik een visum kort verblijf aan?

Je kunt een visum kort verblijf aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar je woont. Over het algemeen ontvang je binnen 15 dagen een beslissing op je aanvraag. Kun je geen 15 dagen wachten, bijvoorbeeld in het geval van een begrafenis, dan is er de mogelijkheid om een spoedvisum aan te vragen.

Visum kort verblijf afwezen en bezwaarschrift ongegrond verklaard

Als je visum kort verblijf afgewezen is, en het daartegen ingediende bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard, dan kan er nog een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een beroepschrift.

Tegen het besluit waarbij het visum kort verblijf afgewezen is kan geen hoger beroepschrift worden ingediend.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem