WAO-uitkering

WAO-UITKERING

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WAO is in principe alleen nog geldig voor mensen die vóór 1 januari 2004 ziek zijn geworden en die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen.

De advocaat van Rebergen Advocatenkantoor kan beoordelen of de regels van de WAO of de regels van de WIA van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie over de WIA-uitkering.

De regels die gelden voor een WAO- of WIA-uitkering zijn vaak erg ingewikkeld en de beslissing van het UWV is niet altijd duidelijk. Voor hulp of advies kan altijd vrijblijvend contact worden opgenomen met Rebergen Advocatenkantoor. Denk dan wel aan de korte termijnen. Binnen zes weken moet er vaak al actie worden ondernomen.

Bezwaar WAO-uitkering

Tegen een beslissing van het UWV inzake je WAO-uitkering kan binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend bij het UWV. Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een bezwaarschrift. In bezwaar vindt meestal (nogmaals) een medisch onderzoek plaats door de verzekeringsarts van het UWV.

Beroep WAO-uitkering

Tegen de beslissing op bezwaar van het UWV inzake je WAO-uitkering kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Rebergen Advocatenkantoor kan helpen bij het indienen van een (hoger)beroepschrift.

In WAO-zaken is het vaak zinvol om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van medisch specialisten en daarmee het standpunt van de verzekeringsarts over de (mate van) arbeidsongeschiktheid aan te vallen.

Afhankelijk van je inkomen en dat van je partner kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat houdt in dat de werkzaamheden van de advocaat grotendeels door de overheid worden betaald. Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt wel een eigen bijdrage opgelegd, die moet worden betaald aan de advocaat. Klik hier voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem