Vreemdelingenrecht Advocaat

Vreemdelingenrecht advocaat

De Vreemdelingenrecht Advocaat is gespecialiseerd in het behandelen van vreemdelingenzaken. Vreemdelingenrecht gaat over de toegang van vreemdelingen tot Nederland, het verblijf van vreemdelingen in Nederland en de verwijdering van vreemdelingen uit Nederland. Het regelt met name het recht van vreemdelingen op een verblijfsvergunning.

Hoe helpt de Vreemdelingenrecht Advocaat?

De advocaat van Advocatenkantoor Rebergen geeft advies over het indienen van een aanvraag voor een visum of verblijfsvergunning en kan de vreemdeling helpen bij het indienen van de aanvraag.

Als een visum of verblijfsvergunning wordt afgewezen of ingetrokken, kan de vreemdelingenrecht advocaat hier namens de vreemdeling tegen procederen.

Vreemdelingenrecht Advocaat biedt specialistische kennis

Het Nederlandse vreemdelingenrecht wordt voor een groot deel bepaald door Europese regelgeving. Daarnaast heeft de stand van de politiek veel invloed op het vreemdelingenrecht. Het verandert snel. Het vereist specialistische kennis om vreemdelingen bij te kunnen staan.

De vreemdelingenrecht advocaat staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als specialist op het gebied van het vreemdelingenrecht. De advocaat van Rebergen Advocatenkantoor volgt jaarlijks een verplicht aantal cursussen om kennis op peil te houden. Daarnaast is de advocaat altijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de literatuur en de rechtspraak.

Onderwerpen vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht wordt onderverdeeld in twee categorieën:

–          het reguliere vreemdelingenrecht

–          het asielrecht

De vreemdelingenrecht advocaat van Rebergen Advocatenkantoor verleent rechtsbijstand op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht én het asielrecht.

Over het asielrecht lees je hier meer.

Het reguliere vreemdelingenrecht is simpel gezegd al het vreemdelingenrecht dat niet valt onder het asielrecht.

De belangrijkste onderwerpen van het reguliere vreemdelingenrecht zijn:

Visum kort verblijf afgewezen (Schengenvisum)

Machtiging voorlopig verblijf aanvragen (mvv)

Gezinshereniging Advocaat

Partner naar Nederland

Naar Nederland voor studie

Naar Nederland komen om te werken

Verblijfsvergunning medische behandeling

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Naturalisatie advocaat – Nederlander worden

Verblijfsrecht unieburger

Turkse onderdanen

Verblijfsvergunning ingetrokken

Illegaal in Nederland

Inreisverbod

Ongewenstverklaring

Vreemdelingenbewaring advocaat

© 2016 - Rebergen Advocatenkantoor | Advocaten Arnhem