VERBLIJFSVERGUNNING GEZINSHERENIGING

Een jonge vrouw uit Nederland kwam bij mij voor advies. Zij was getrouwd met een man uit Kosovo. De vrouw raakte zwanger van hun eerste kindje. De man kwam over vanuit Kosovo om bij de bevalling te zijn. Hij had een visum voor kort verblijf. Op basis van dit visum mocht de man maximaal drie […]

VISUM KORT VERBLIJF VERLEEND NA AFWIJZING

De beslissing waarbij een visum kort verblijf afgewezen wordt, bestaat meestal maar uit één A4-tje. Hierop staat aangekruist waarom het visum kort verblijf afgewezen is, vaak zonder een nadere toelichting. Als reden voor de afwijzing van het visum kort verblijf wordt vaak gegeven: ‘het ontbreken van voldoende economische en sociale banden met het land van […]